Beste Lydia bedankt voor de gesprekjes die ik met u had (de spelletjes vond ik  ook leuk😊) . De gesprekjes waren bemoedigend omdat ik er van leerde en de nodige hulp had omdat ik er van leerde ben ik veel minder gestressd  in deze en waarschijnlijk ook de toekomstige tijd ook bedank ik u er nogmaals voor. Het was erg fijn en in de meeste ongewilde maar soms ook gewilde dingen weet ik wat ik moet doen. Met vriendelijke groet, jongen van 10 jaar

We hebben de ondersteuning als heel waardevol ervaren. Fijn dat er even iemand meekijkt in je gezin die kan zien of je op de goede weg zit en hierbij tips kan geven. (moeder)

Dankzij deze gesprekken begrijp ik mezelf een stukje beter en heb ik een aantal nuttige tips gekregen die ik kan gebruiken in mijn dagelijkse leven. (jongere)

Wij kunnen Lydia echt van harte aanbevelen! Warme betrokken stijl, zonder oordelen, vol begrip, en heel helder observerend en dingen goed aan kunnen voelen. Maar ze durft ook dingen te benoemen, directe feedback te geven, en zeer bruikbare en concrete tips in overvloed waar we direct mee aan de slag konden. Gun jezelf dat er eens iemand met je mee kijkt, opvoeden is echt een kunst!
(ouders)

Bij het Torenkamertje vonden wij begeleiding ivm emotie-regulatie bij onze hooggevoelige en hoogbegaafde dochter van 7.
We kregen veel meer inzicht in ons kind en de patronen waar zij/wij in vastliep(en). We kregen praktische handvatten en concrete tips die veel verschil brachten binnen ons gezin. Ook werd een IQ test afgenomen en een psychologisch verslag opgemaakt waarmee wij op school verder in gesprek konden gaan.
Ik ben zeer dankbaar voor deze begeleiding van ons kind, en met uitbreiding van ons hele gezin.
Er werd een goede inschatting gemaakt van de problematiek en we kregen dus de juiste gerichte hulp van diverse bekwame therapeuten met elk hun specialiteit bij Het Torenkamertje.
Het was super dat er op verschillende sporen gewerkt werd binnen dit traject: Er werd speltherapie aangeboden voor onze dochter (die o.a. vastliep in een fixed mindset en emotionele explosies), gezinscoaching (als opvoedondersteuning voor ons als ouders) én contextuele therapie (als ondersteuning voor mij als moeder, waaruit bleek hoe belangrijk het is om de stenen op te ruimen die nog op je pad liggen uit je eigen verleden voordat je goed aan de toekomst met je kind/partner kan werken). Het ging tenslotte niet enkel om ons kind dat ergens tegenaan liep, maar om de wisselwerking tussen ons alledrie als betrokken partijen.
De speltherapie bracht een eerste aanzienlijke gedragsverandering teweeg bij onze dochter. Maar ook de overige begeleiding bracht gedragsveranderingen teweeg bij ons als ouders. Met als resultaat weer een extra positieve uitwerking daarvan op onze dochter. Tevens maakte het de problemen waar we tegenaan liepen “echter”, de problematiek werd zichtbaarder en meer bespreekbaar naar bv. school, onze familie en directe omgeving toe. Mede hierdoor ontstond meer begrip in onze omgeving en werd er meer rekening mee gehouden.
Onze dochter vond de speltherapie heel leuk om te doen, en het heeft haar echt geholpen.
Het is fijn dat er mensen zijn die je kunnen helpen wanneer je er zelf even niet meer uitkomt.
Bovendien konden wij zo onze dochter leren dat het geen schande is als het ergens mis loopt, maar dat je samen aan een oplossing kunt werken.
Het is volgens mij een zeer goede zaak dat de gemeente dit soort begeleiding (financieel) mee ondersteunt, om kinderen/gezinnen die vastlopen tijdig te helpen en zo grotere problemen in de toekomst te voorkomen.
Daarom: dankjewel! (moeder)

Reviews oudercursus:

Een goede, leerzame cursus die je veel inzicht en handvatten geeft in hoogbegaafdheid (JK)

Lydia geeft praktisch inzicht in de onderwerpen aangaande het begaafde kind. Kundig en praktisch! (AL)

De kennis en ervaring van Lydia maken dat ik veel vertrouwen had in wat ze deelde. Ze heeft het vermogen om met wijsheid en creativiteit te reageren op de persoonlijke inbreng van de cursisten.  Hier steek je als ouder echt wat van op! (EW)

Hele fijne en verhelderende cursus. Ik heb geleerd dat mijn zoon er mag zijn zoals hij is en op welke manieren wij hem als ouders kunnen ondersteunen, tip/tricks en ook welke valkuilen er zijn. Aanrader! (MG)