Hoogbegaafdheid

De ontwikkeling van een (hoog)begaafd kind verloopt anders dan dat van een gemiddeld, of minder begaafd kind. Het leren kennen van hun specifieke behoeften en daar adequaat op inspelen, is van groot belang.

Opvoeding

Een hoogbegaafd kind opvoeden kan behoorlijk intensief zijn. De meeste ouders van hoogbegaafde kinderen hebben al ontdekt dat de gebruikelijke opvoedingsadviezen bij hun kinderen niet echt werken. Het vraagt een andere insteek, wat vanuit de omgeving vaak de nodige opmerkingen oplevert. Het is dan een uitdaging om te blijven vertrouwen in je eigen aanpak. Zeker als het niet helemaal lekker loopt. Dan is het vaak zoeken welke benadering het beste past. Hoe ga je om met eindeloze discussies? Of met heftige emotionele reacties? Dan kan een extra steuntje in de rug helpen om weer verder te kunnen.

Individuele begeleiding van ouders

Vanuit een specifieke hulpvraag wordt met ouders de situatie besproken. Door te ontdekken welke intentie achter gedrag zit en welke aanpak mogelijk beter aansluit, worden handvaten aangereikt om verandering in de situatie te brengen.

Coaching van kinderen

Hoogbegaafdheid geeft heel veel mogelijkheden, maar ‘anders zijn’ is niet gemakkelijk. Soms kan je manier van denken en voelen je in de weg staan om tot bloei te komen. Misschien wil je iets alleen doen als je het perfect kunt of is je motivatie om iets te doen helemaal zoek of … Dan kan het helpen om daarover te praten en samen te ontdekken wat jou helpt om lekkerder in je vel te zitten.

Ouderontmoetingsbijeenkomsten

Naast het ontvangen van informatie over een bepaald thema, geeft de onderlinge ontmoeting herkenning. Samen zorgen delen en samen mogelijkheden zoeken geeft ruimte voor positieve gedachten en inzet. Zie de agenda voor mogelijkheden of mail bij interesse.

Peers

Alle kinderen horen er graag bij; ook hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen denken, doen en voelen anders dan de meeste kinderen in hun omgeving. Dat merken ze al snel als ze op school komen; ze hebben andere interesses, maken andere grapjes, hebben ander taalgebruik en andere vragen. Dat kan onbedoelde negatieve feedback opleveren. Daarnaast hebben hoogbegaafde kinderen andere verwachtingen van vriendschap en loyaliteit, zodat contacten met klasgenootjes regelmatig op een teleurstelling uitlopen. Omgaan met ontwikkelingsgelijken, de zogenoemde peers geeft hen de mogelijkheid om positieve ervaringen op te doen en een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen. In een omgeving van herkenning is ruimte om elkaar uit te dagen, zich aan elkaar te spiegelen en te oefenen met sociale vaardigheden. Omdat maar een klein percentage van de kinderen hoogbegaafd is, moet er gezocht worden naar mogelijkheden voor deze contacten.

Peers-bijeenkomsten

In een groep worden er diverse uitdagingen aangeboden met als doel ruimte te bieden voor een stuk herkenning en het opbouwen van een goed zelfbeeld. Zie de agenda voor mogelijkheden of geef je interesse door per mail.

School

Het vinden van een passende school is voor ouders van hoogbegaafde kinderen een uitdaging. Gelukkig komt er steeds meer informatie beschikbaar over het aanbieden van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, maar er zijn veel verschillen in hoe scholen hun onderwijs aan hoogbegaafde kinderen vorm geven. Dat brengt vaak veel vragen met zich mee.

Adviesgesprek voor ouders en/of school

Op verzoek van ouders of school kan ik meedenken over hoe de vorm van onderwijs passend gemaakt kan worden voor het kind/de leerling. Ook kan dit in de vorm van een voorbereidingsgesprek met ouders om de vraag naar school helder te krijgen.