Elk gezin is weer anders. De bedoeling voor elk gezin is
om een thuisbasis te zijn waar iedereen gezien is: kinderen èn ouders.

Een gezin is een groeiplek. Dat gaat vaak goed maar soms ook niet,
en dan kan een steuntje in de rug helpen om de gezinsleden weer vertrouwen in dat gezin zijn te geven.

ontwerp en illustraties: © www.geeske-illustrations.nl