Gezin zijn

Niets zet zoveel op zijn kop als de geboorte van een kind. Dan ben je ineens een ouder voor altijd. Het is de start van de opvoeding om je kind te begeleiden naar zelfstandigheid. Dat is best spannend; een boeiende uitdaging. Intuïtief weten ouders vaak wat in hun gezin werkt en bovendien zijn kinderen veerkrachtig; daardoor gaat veel goed. Maar in geen enkel gezin verloopt de weg naar volwassenheid zonder hobbels.

Gezin zijn wordt niet alleen gevormd door hoe de ouders en kinderen zijn, hoe ze communiceren, hoe ze met elkaar omgaan en wat ze samen meemaken. Ook factoren van buiten het gezin hebben hun invloed zoals het sociaal netwerk, omgevingsfactoren en persoonlijke ervaringen.

Gezin zijn is een proces; kinderen groeien en ontwikkelen en ouders zijn steeds bezig om hun opvoeding daarop af te stemmen.Dit proces kent zijn fases van vertrouwen maar ook van handen in het haar.

Opvoeden

Bij de opvoeding bieden ouders door betrokkenheid en sturing een veilige omgeving voor hun kind om zich te ontwikkelen. Ouders kennen hun kind het beste en hebben meestal voldoende vertrouwen in hun opvoedingscapaciteiten om de opvoeding vorm te geven. Toch kunnen er momenten zijn waarin je kind niet lekker in zijn vel zit en je niet begrijpt waarom een kind doet zoals hij doet.  Of als ouder een moeilijke tijd hebt en je baalt dat je onredelijk bent uitgevallen. Soms zijn er patronen in je relatie met je kind geslopen die een goede omgang hinderen. Dan is dat vertrouwen even weg….

Opvoedingsondersteuning op maat

Een gesprek met een familielid, vriend of leerkracht kan dan helpen. Maar soms heb je deskundige hulp van buiten nodig om de vastgelopen situatie in je gezin weer in beweging te krijgen. Mijn hulp is vraag- en oplossingsgericht met als doel dat jullie als ouders weer grip op de situatie krijgen en vertrouwen in jullie opvoeding.

Individuele begeleiding ouders

In persoonlijke gesprekken wordt jullie opvoedingsvraag in jullie situatie doorgesproken. Vaak geeft het in kaart brengen van de situatie al inzicht en worden aanknopingspunten voor verandering zichtbaar. Als de vraag en situatie duidelijk is, stellen we samen doelen op die jullie als ouders in je gezin willen bereiken. Daarbij is het belangrijk dat die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie helpen de opvoeding weer met vertrouwen te kunnen vorm geven.

Opvoedingscursussen

In groepsverband worden in wisselende werkvormen informatie en praktische handvatten aangereikt rond een bepaald opvoedingsthema. Het samen optrekken met andere ouders geeft herkenning en werkt stimulerend. Dit kan een geplande cursus zijn of een thema door een groep ouders aandragen. Zie de agenda of mail je interesse.

Coaching kinderen

Kinderen komen in hun leven allerlei hobbels tegen die soms te moeilijk lijken om te kunnen nemen bijv. omgaan met verlies, gepest worden, moeilijk met emoties kunnen omgaan, niet durven opkomen voor jezelf, faalangst, leerproblemen, etc. Op een interactieve manier wordt er naar het kind geluisterd, doorgevraagd en besproken welke mogelijke oplossingen er zijn en hoe ze die kunnen toepassen.