Werkwijze

  • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via het emailadres. Daarbij kunt u kort de reden van de aanmelding weergeven. 
  • Een verwijzing door uw huisarts of school kan, maar is niet noodzakelijk.
  • Na een gratis kennismakingsgesprek wordt afgestemd of vraag en dienstverlening passend zijn voor een vervolg.
  • In een volgend gesprek worden doelen opgesteld en een stappenplan besproken.
  • Gesprekken kunnen bij u thuis plaats vinden of bij mij (of in Het Torenkamertje). Mochten de gesprekken niet bij u thuis plaatsvinden dan is wel één kennismakingsgesprek met uw gezin thuis wenselijk.

Tarieven

€ 75,00 per gesprek van 1 uur.

(geen BTW-toeslag i.v.m. KOR-regeling)

Opvoedingsavond (voor een groep): offerte in overleg.

Ouderontmoetingsavond:
€ 15,00 p.p.

Reiskosten worden in rekening gebracht bij een afstand > 25 km.

Vergoedingen

Voor cliënten uit de gemeenten Wageningen, Renkum, Over-Betuwe en Food Valley bestaat de mogelijkheid voor vergoeding mits aangemeld via Het Torenkamertje in Wageningen (www.het-torenkamertje.nl) met verwijzing van huisarts of jeugdconsulent van de gemeente.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer de zorg buiten de vergoedingen valt, wordt er rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd. Dit wordt per maand gedaan met een betalingstermijn van 30 dagen.
In sommige gevallen kunnen de kosten vergoed worden vanuit een PGB (zie Per Saldo). Daarvoor dient eerst een contract te worden opgesteld.

Annuleren afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd. Zonder tijdig bericht van verhindering wordt een gedeelte van het reguliere tarief in rekening gebracht. Zie Algemene Voorwaarden.

Registraties

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW.
Ik ben geregistreerd bij Het Registerplein en het SKJ.

Algemene voorwaarden

Privacy